EuroShop2020

Projekt „EuroShop 2020“ EU53198
Periood: 01.02.2019-01.12.2020
Euroopa Regionaalarengu Fond

EuroShop 2020 messil osalemise eesmärgiks on saada vähemalt 250 uut positiivset kontakti, kahekordistada messile järgneva 2 aasta jooksul Saksamaale minevat ekspordi mahtu ettevõttes. Aastal 2020 suurendada meie ekspordikäivet 15% uute klientide arvelt. Luua nii baas Võhma tehase laiendamiseks ning uute töökohtade loomiseks Võhma linnas.

EAS poolt eraldatud toetuse summa on maksimaalselt 14 400EUR

Projekti tulemusena on aastaks 2022 ettevõtte Saksamaale mineva ekspordi maht ca 850 000EUR

EL_Regionaalarengufond_hor_ENG-1

Project „EuroShop 2020“ EU53198
Period: 01.02.2019-01.12.2020
European Regional Development Fund

The aim of participating in the EuroShop 2020 fair is to get at least 250 new positive contacts, to double the volume of exports to Germany during the 2 years following the fair. In 2020, increase our export turnover by 15% due to new customers. To create a base for the expansion of the Võhma plant and the creation of new jobs in Võhma.

The maximum amount of support allocated by Enterprise Estonia is 14,400 EUR

As a result of the project, the volume of the company’s exports to Germany by 2022 will be approximately 850,000 EUR